Tanie ubezpieczenia AC OC

Ubezpieczenia OC
Ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu są obowiązkowe.
Sumy Gwarancyjne ubezpieczenia OC:
 • w przypadku szkód na osobie – 1500.000 euro na każdego poszkodowanego
 • w przypadku szkód w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia 200.000 euro
Składka ubezpieczenia uzależniona jest od: rodzaju pojazdu, strefy regionalnej, wieku właściciela, przebiegu ubezpieczenia, szkodowości , wypracowanych zniżek, okresu posiadania prawa jazdy, opłaty jednorazowej bądź ratalnej.
Ubezpieczenia AC/KR 
Dodatkowo oferujemy ubezpieczenia AC/KR  i NNW,  ubezpieczenia „szkody drobnej”  (do wartości 1500 zł bez utraty zniżek z AC/ KR), ubezpieczenia szyb ( np.: do sumy 15 000 zł , skorzystanie z tego ubezpieczenia również nie powoduje utraty zniżek z tytułu AC/ KR).
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) dla kierowcy i pasażerów 
Przedmiotem ubezpieczenia NNW są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku z ruchem pojazdu.Składka ubezpieczenia uzależniona jest od sumy ubezpieczenia oraz wariantu ubezpieczenia w danym Towarzystwie Ubezpieczeniowym (sumy ubezpieczenia 5000 zł, 10 000 zł czy 20 000 zł).
W ramach ubezpieczenia NNW Towarzystwo zapewnia:
 • wypłatę 100% sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w przypadku 100% inwalidztwa Ubezpieczonego
 • odszkodowanie z tytułu trwałego, częściowego uszczerbku na zdrowiu
 • świadczenia z tytułu śmierci  Ubezpieczonego.
Wariant Ubezpieczenia (likwidacja szkody)
Istnieje możliwość zawarcie umowy ubezpieczenia w zakresie podstawowym i pełnym. Wariant ubezpieczenia jest uzależniony od wariantu likwidacji szkody ( Wariant ubezpieczenia „Warsztat”oraz wariant ubezpieczenia „Wycena”). Oferta ubezpieczenia dopasowywana jest indywidualnie do potrzeb każdego klienta.
Składka ubezpieczenia
Stawka składki za ubezpieczenia AC zależna jest przede wszystkim od:
 • rodzaju pojazdu
 • okresu eksploatacji (wiek pojazdu)
 • sumy ubezpieczenia
 • wartości pojazdu
 • przynależności do strefy regionalnej
 • wieku właściciela (dot. osoby fizycznej)
 • ratalnie opłacanych składek
 • zakresu ubezpieczenia
 • udziału własnego
 • innych zwyżek i zniżek dot. ubezpieczenia

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress