Ubezpieczenia na życie i emerytalne

Nikt z nas nie myśli na co dzień o śmierci, o inwalidztwie… Zwłaszcza w sile wieku.  A jednak  gdy zabraknie kogoś z  najbliższych, zmieni się wszystko. Polisa  ubezpieczenia na życie gwarantuje ochronę ubezpieczeniową na wypadek  śmierci oraz trwałego i całkowitego inwalidztwa z każdej przyczyny. Konstrukcja ubezpieczenia zapewnia bezpieczeństwo bliskich osób!  Może być ubezpieczeniem czysto ochronnym (bez inwestowania kapitału). Może zabezpieczyć spłatę kredytów i zobowiązań na wypadek śmierci. Polisą na życie można zabezpieczyć udziały w firmie przed rozproszeniem na wielu spadkobierców na wypadek śmierci któregoś z udziałowców. Stan zdrowia Klienta oceniany jest tylko w momencie zawierania umowy.  Na podstawie deklaracji zdrowia, kwestionariusza zdrowia lub ewentualnie badań lekarskich przeprowadzanych na koszt Towarzystwa, w zależności od wieku ubezpieczonego i sumy ubezpieczenia oraz stanu zdrowia. Wiek ubezpieczonego: od 18 do 65 lat. Składki mogą być opłacane rocznie, półrocznie, kwartalnie i miesięcznie. Minimalna wysokość składki lub jej raty wynosi 100 zł. Suma ubezpieczenia może ulec zmianie na wniosek ubezpieczającego w każdej chwili trwania umowy ubezpieczenia.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress